Praktické informace

  • Školka je otevřena od 7:30, děti se schází do 9:00h.
  • V případě dopolední docházky děti odcházejí po obědě (12:30-13h), při odpolední docházce nejdříve v 15h (dřívější odchod by rušil spící děti)
  • Nejdůležitější pro nově příchozí děti je adaptace. Ta by měla probíhat denně po dobu minimálně jednoho týdne, nejprve např. na 2 hodiny, poté na celé dopoledne, a to dle konkrétních potřeb dítěte. Vždy informujeme rodiče, jak se dítě chová a jakým způsobem je s ním potřeba pracovat, aby byla adaptace rychlá a pro dítě nenáročná.
  • Během adaptace není možná přítomnost rodičů ve školce - kolektiv je malý a přítomnost jiného rodiče by byla málo pochopitelná pro ostatní děti, které jsou ve školce bez rodičů.
  • Do školky můžeme přijímat jen zdravé děti. Učitelka má právo odmítnout převzetí dítěte, pokud usoudí, že jeho zdravotní stav může ohrozit zdraví ostatních dětí. Předpokládá se, že dítě bylo podrobeno pravidelnému očkování podle §50 Zákona č. 258/2000 Sb.
  • Kopii kartičky zdravotní pojišťovny a kopii očkovacího průkazu je nutné přinést s sebou první den docházky.
  • Dítě je nutné do školky vybavit: bačkůrky, oblečení na ven, náhradní oblečení, pláštěnka+holinky, kartáček na zoubky, případně pyžamko, pleny apod. Bačkůrky by měly mít gumovou podrážku a pevnou patu.
  • Prosíme rodiče, aby nedávali dětem s sebou do školky sladkosti.

Aktuality / News

V pondělí 6.5.2024 nás čeká divadlo a představení Princezna na hrášku.

Ve čtvrtek 11.4.2024 přijdou na návštěvu do naší školky zubní víly (naučí děti, jak se správně starat o zoubky)

V úterý 13.2.2024 nás čeká masopustní karneval