Poslední volná místa pro školkový rok 2016/2017!

A+ A A-

Vítejte na stránkách soukromé školky Lentilka

Naše Lentilka je soukromé zařízení v Praze 5, které vám nabízí celodenní program školičkového typu. Cílem je zajistit nejen hlídání, ale i plnohodnotný program pro věkovou skupinu od 2 let do 6 let.

Pro vaše děti je připraveno útulné a harmonické prostředí v rodinném domě, kde si můžou hrát, malovat a tvořit, zpívat, tancovat, sportovat, učit se a začlenit se do dětského kolektivu. Jedná se o malý kolektiv s maximálně 12 dětmi.

Velký důraz klademe na individuální přístup ke každému dítěti.

 K dispozici máme zahradu, kterou za příznivého počasí maximálně využíváme. Další využití nabízí blízký park Klamovka, kam dojdeme klidnými ulicemi vilové čtvrti příjemnou procházkou. 

Vedeme děti k vzájemné soudržnosti a spolupráci, k tomu, aby si osvojily pravidla slušného chování, aby si co nejvíce pomáhaly a byly kamarádské, empatické, ohleduplné a tolerantní. Bezpečnost dětí je naší prioritou. 

Z bezpečnostních důvodů také na webových stránkách školky Lentilky neuveřejňujeme fotografie dětí. Ve školce jsou k dispozici fotky z našich akcí, které si můžete kdykoliv prohlédnout.