Vítejte

na stránkách soukromé školky Lentilka


Naše Lentilka je soukromé zařízení v Praze 5, které vám nabízí celodenní program školičkového typu. Cílem je zajistit nejen hlídání, ale i plnohodnotný program pro věkovou skupinu od 2 let do 6 let.


Vzhledem k tomu, že nejsme státní zařízení, vám rodičovský příspěvek zůstává v plné výši.


Pro vaše děti je připraveno útulné a harmonické prostředí v rodinném domě, kde si můžou hrát, malovat a tvořit, zpívat, tancovat, sportovat, učit se a začlenit se do dětského kolektivu. Jedná se o malý kolektiv s maximálně 12ti dětmi.


Velký důraz klademe na individuální přístup ke každému dítěti.


K dispozici máme zahradu, kterou za příznivého počasí maximálně využíváme. Další využití nabízí blízký park Klamovka, kam dojdeme klidnými ulicemi vilové čtvrti příjemnou procházkou. Navázali jsme spolupráci s Klubem Klamovka, kde navštěvujeme představení dětského divadla, dětské karnevaly, soutěžní odpoledne a další akce.


Vedeme děti k vzájemné soudržnosti a spolupráci, k tomu, aby si osvojily pravidla slušného chování, aby si co nejvíce pomáhaly a byly kamarádské, empatické, ohleduplné a tolerantní.


Bezpečnost dětí je naší prioritou. Proto máme všechna standardní bezpečnostní opatření pro předškolní zařízení. Máme i svá vlastní bezpečnostní pravidla. Samozřejmostí jsou zabezpečené zásuvky, veškerá bezpečnostní označení včetně hasicích přístrojů, děti jsou vydávány pouze oprávněným osobám, naši učitelé ovládají zásady první pomoci, máme vždy doplněnou lékarničku, dítě, které přijde ráno s viditelnými příznaky nemoci, nemůže být ten den s ohledem na ostatní děti přijato atd.


Z bezpečnostních důvodů také na webových stránkách školky Lentilky neuveřejňujeme fotografie dětí. Ve školce je k dispozici fotoalbum s fotkami z našich akcí (besídka, karneval apod.), které si můžete kdykoliv prohlédnout.